Kinne Maskinteknik AB har 50 års erfarenhet av sönderdelningsutrustning för fastbränsle- och återvinningsbranschen.

Vi säljer ett stort antal olika typer av begagnad utrustning för sönderdelning, hantering och återvinning.

Hos oss hittar du även begagnade komponenter av olika slag t ex reservdelar, magneter, transportörer, växlar, elmotorer med mera.

Skicka oss ett mejl med din förfrågan! sales@kinnemaskinteknik.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sökord: Avfallshantering Avfallsmaskiner Avskiljning Bark Begagnad utrustning Begagnade maskiner Bergkross Biobränsle Dumper Entreprenadmaskiner Elverk Fastbränsle Flis Flishantering Flishuggar Flismaskiner Fraktion Generatorer Grus Grusmaskiner Grussortering Harpa Hammarkross Jord Jordsorteringsutrustning Krossar Krossning Krossverk Kvarnar Mobila krossar Pallvirke Pelletering Pellets Pelletsfabrik Pulverisera Recykling Rensning Reservdelar Returmaterial Returvirke Såll Sållning Sönderdelning Sönderdelningsutrustning Sortering Sorteringsanläggning Stationära Stenkrossar Säljes Till salu Transportbana Transportband Verkstadsutrustning Rivningsvirke Rivningsmaterial Återvinning Återvinningsanläggning Återvinningsmaterial Återvinningsutrustning

 

Entos AB