150 tons tungtrailer

Har du rivningsjobb där mycket tungt gods skall förflyttas inom området,

är detta ekipage ett bra alternativ.

12 axlar bär upp ett plant flak på 18 m längd. Lastar 150 ton.

Styrbar med fyra axlar fram och fyra axlar bak. Styrning sker enbart genom dragstången.

Hjul med helgjutna slitbanor. Pendlande.

 

Entos AB