Industrifastighet i Hova

Fastigheten Storkila 1:43 Gullspångs kommun omfattande tomt med ett markområde av 76.230 m2 med till största delen asfalterad yta är till salu. 

Ev kan området utökas till 150.000 – 175.000 m3. Industriområde passande som terminalanläggning.

(hela området på kartan)

 

Elmatning till området 2MW till egna transformatorer. 

 

På området finns diverse byggnader om ca 4.000 - 5.000 m2

 

Fastigheten är belägen i nära anslutning till riksväg E20. 

 

Möjlighet till järnvägsutlastning finns om stickspår anläggs.

 

 

Entos AB