Flishugg Constructor

Med matarverk och ca 10 m långt påmatningsband.

Halvmobilt, monterat på stålflak. Eldrift.

Entos AB