Långtsamgående Malinkross med tre skruvar

• Intagsöppning 1,5 m x 1,5 m

• Sönderdelar ned till önskad fraktion genom val av rosteröppning.

• Hydrauldrift med tre separata pumpar.

• Elbehov ca 400 Amp.

Lämplig att bygga ihop för aktuellt behov.

Entos AB