Vattenbad

Avsett t ex för stenborttagning från biobränsle etc.

Monterat på stålflak.

Entos AB